KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)

Kayıtlı Elektronik Posta Nedir?


Standart elektronik posta İnternetin yaygınlaşması ve her türlü belgeye çok kolay erişim sağlanabilmesi nedeniyle dünyada yaygın kullanılan araçlardan ve kanallardan biri haline gelmiştir. Standart elektronik posta ile iletişim güvenli olarak kabul edilmemekte ve iletimin kesin olarak sağlanmadığı ve inkar edilen bir iletişim şekli olması sebebi ile yasal geçerliliği de bulunmamaktadır. Bu anlamda kayıtlı elektronik posta yasal olarak güvenilir, geçerli ve ispat edilebilir bir iletişim yolu olarak kabule dilmektedir.

Kep (Kayıtlı Elektronik Posta) Nedir?

Ticari faaliyette bulunan işletmeler için kep (kayıtlı elektronik posta) sistemi çok önemlidir. Pek çok avantaj sunan bu sistem sayesinde şirkette önemli yazışma ve belgeleri uzun süre güvenli saklamanın yanında işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

KEP bir elektronik postanın gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, karşı tarafa iletim zamanını, iletinin içeriğinin değiştirilmediğinin kesin bir şekilde tespit edilmesini ve tüm adımları kayıt altına alarak yasal olarak geçerli kılmaktadır.

Kep (Kayıtlı Elektronik Sistemi) Ne İşe Yarar?

Kayıtlı elektronik sistemine sahip olmanın sağladığı avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajlar şu şekilde açıklanmaktadır:

- Güvenliğe önem verir. İletişimde üst düzeyde güvenlik sağlar.
- Zaman ve mekandan bağımsız işlem yapılmasına olanak sağlar.
- Fiziksel ortamda gerçekleştirilen pek çok işlem elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.
- Hukuki geçerliliğe sahiptir. 
- KEP sistemi gelen ve giden kutusu bulundurmanın yanı sıra delil kutusuna da yer vermektedir.